Kniha o spätných odkazoch

Spätný odkaz pochádza z anglického slova backlink resp. inbound link . Predstavuje link, ktorý smeruje na konkrétnu webovú lokalitu alebo internetovú stránku. Môže mať podobu priamej URL adresy, prelinkovaného kľúčového slova, sponzorovaného odkazu,  či reklamného banneru. Spätné odkazy slúžia na to, aby nasmerovali užívateľa na určitú stránku či lokalitu. V knihe sa môžete dočítať aj o tom, že spätné odkazy sú dôležité z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače. Sú jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú poradie stránky v internetových prehliadačoch. Existujú rôzne metódy zameriavajúce sa na získavanie spätných odkazov (tzv. linkbuilding). Kniha sa orientuje na také metódy ako napríklad umiestenie spätných odkazov v katalógoch, PR článkoch, na rôznych fórach, sociálnych sieťach a pod.

Každá kapitola knihy sa venuje jednotlivým spôsob a metódam získavania spätných odkazov.  Na úvodných stránkach knihy sa dočítate bližšie informácie aj o registrácii katalógov. Mala by byť základom každého budovania spätných odkazov. Predstavuje najjednoduchší spôsob linkbuildingu.  

Spätné odkazy sú ovplyvnené niekoľkými faktormi. Jedným z nich je napríklad konkurenčnosť daného prostredia. To znamená,  do akej mieri sú konkurenčne náročné kľúčové slová, na ktoré cielime. Ak sa pohybujeme v nie vysoko konkurenčnom prostredí , je možné dosiahnuť vysokých pozícií v SERP.

Prečítať si máte možnosť tiež o publikovaní PR článkov. Je to takisto jedna z možností ako získať kvalitné spätné odkazy. Benefitom takýmto spôsobom získaných spätných odkazov je to, že sú spravidla viac cenené z pohľadu google ako nejaké odkazy z bočného menu.  Ďalšou výhodou je tiež ich tematická relevantnosť. Význam spätného odkazu je oveľa vyšší zo stránky tematicky rovnakej, alebo aspoň príbuznej k nášmu webu, ako z webu s úplne inou témou.

Ďalšou z metód získavania spätných odkazov, ktorá je v knihe spomínaná je výmena odkazov.   Táto metóda prebieha cez oslovenie iného správcu stránky a ponúknutím mu, že na svoju stránku umiestní odkaz na jeho stránku. On, samozrejme, spraví to isté. V prípade tohto spôsobu získavania spätných odkazov sa dočítate nielen o jeho výhodách, ale aj o jeho nevýhodách. V prvom rade sa dozviete, že Google túto metódu príliš neobľubuje, pretože predstavuje obchádzanie jeho algoritmu, čo Google veľmi jednoducho odhalí.

Linkbaiting je prirodzené získavanie spätných odkazov na stránku. Obsah stránky je natoľko kvalitný, že správcovia iných webových stránok alebo blogeri prirodzene odkážu na danú stránku a tým pádom získate spätné odkazy. Riešením je teda publikovať taký obsah, aby ľudia prirodzene na Vás odkazovali.  

O všetkom, čo potrebujete vedieť o spätných odkazoch a ich získavaní sa dočítate na stránkach knihy, ktorá sa na túto problematiku zameriava. Máte možnosť oboznámiť sa s touto problematikou, nalistovať si zaujímavé informácie o možnostiach ako presadiť webové stránky. Neváhajte a pusťte sa do čítania!

 

Kniha:

bk

Zdroj:

b

Podobné výsledky:

bk-rltd