Kniha: Postele a lamelové rošty

O zdravom spánku bolo napísaných viacero kníh. Niektoré sa zaoberajú psychologickou stránkou zdravého spánku, iné sa na spánok pozerajú z biologického hľadiska. Jedna z takýchto kníh sa venuje chorobám pohybového aparátu a možnostiam úpravy zdravotného stavu prostredníctvom použitia vhodnej postele. Veľká časť knihy zdôrazňuje vplyv matracov a roštov na kvalitu života človeka. Špeciálnou kapitolou je pasáž, ktorá popisuje lamelové rošty, históriu ich vzniku, ich druhy a typy.

Lamelové rošty vznikli v Európe v druhej polovici 20. Storočia. Nápad sa zrodil v hlave švajčiarskeho výrobcu stoličiek – Huga Degena. Inšpirovaný bol svojou manželkou, alebo lepšie povedané, jej bolesťami chrbta, ktoré ju už dlhšiu dobu trápili. A tak, nevedno či z lásky, alebo z pocitu zodpovednosti uzrel svetlo sveta prvý lamelový rošt, ktorý mal svojim tvarom napodobniť pružné uchytenie rebier. Oblúkové lamely boli vyrobené z jaseňového dreva a boli kolmo položené na pozdĺžnu os lôžka v snahe podložiť chrbticu a veľké kĺby v ich prirodzenej polohe. Pani Degenová nemohla po toľkej pozornosti z manželovej strany pochybovať o zmysle jeho snahy, a tak začala tento výrobok používať. O pôvode jej bolestí chrbta v knižke nič nepíšu a preto sa dnes  už môžeme len dohadovať, či zohralo väčšiu úlohu Hugove priekopnícke technické myslenie, alebo placebo efekt, v každom prípade sa v análoch danej udalosti uvádza, že bolesti pani Degenovej po nejakom čase pominuli.  

Písal sa rok 1956 a zatiaľ čo stredná Európa žila Maďarským ľudovým povstaním a jeho krvavým potlačením, jej západní susedia si evidentne užívajú oveľa prozaickejší spôsob života. Svet, dychtivý po nových objavoch, vytvára priaznivé podmienky pre zrod a rozvíjanie revolučných nápadov. Keď sa nemecký stolár Karl Thomas náhodou zoznámil s novou prevratnou myšlienkou, ihneď ho to oslovilo. Okamžite v dovtedy neobvyklej konštrukcii postele rozpoznal možnosť, ako pomôcť mnohým chorým ľuďom.  A keďže bol tento nemecký remeselník podnikavý, neváhal ani chvíľu a navrhol pánovi Degenovi partnerstvo pri výrobe jeho vynálezu. Prezieravo sa rozhodol zapojiť do spolupráce aj lekársku vedu a prvé prototypy boli testované v chiropraktických ambulanciách. Teraz prišlo na rad rozvíjanie, vylepšovanie a množstvo mravčej práce.  Napriek výsmechu, ktorý sa nevyhne žiadnemu pionierovi, to Karl Thomas nevzdal, zahryzol sa do problematiky a prvé úspechy na seba nenechali dlho čakať.  

V súčasnosti je už lamelový rošt neoddeliteľnou súčasťou obsiahleho trhu so spánkovými produktami. Život je pohyb, a tak pokiaľ chce človek prežiť, musí sa neustále vyvíjať. Podobne je to aj s výrobkami, ktoré majú podľa marketingovej teórie svoj životný cyklus. Podľa tejto filozofie sa zdokonaľovali aj lamelové rošty a ľudia majú možnosť vybrať si z bohatej ponuky. Daný sortiment sa vyrába vo viacerých variantoch, podľa  druhu materiálu, prípadne podľa kvality. Lamelové rošty sa aj v súčasnosti najčastejšie vyrábajú z dreva, ale môžu byť tiež plastové, prípadne kovové. Skladajú sa z rámu a z lamiel, ktoré sú v ráme uložené. Lamely sú vyrobené z viacerých vrstiev dreva, čo zvyšuje ich pružnosť. Počet lamiel môže byť rôzny od 10 až po 42 – čím viac, tým je rošt kvalitnejší. V dnešnej dobe poznáme tri typy roštov. Základný je pevný lamelový rošt. Ďalším typom je polohovací rošt, ktorý umožňuje polohovanie v oblasti hlavy a nôh. Výsledkom pokroku v tejto oblasti je motorový rošt, ktorý umožňuje maximálny komfort, pretože zabezpečuje polohovanie pomocou diaľkového ovládania. A vývoj sa ešte zďaleka nezastavil. Nechajme sa prekvapiť, čo nám bližšia, či vzdialenejšia budúcnosť v tejto oblasti prinesie. Ale o tom sa už bude písať v inej knihe…

Kniha:

a

Zdroj:

rr