Kniha o rekonštrukcií bytu

Pred samotnou rekonštrukciou bytu je dôležité naštudovať si materiály, ako taká rekonstrukcia bytu prebieha. Dnes nájdeme veľa, či už knižných alebo webových podôb o tom, čomu sa pri rekonštrukcii vyvarovať, na čo si dávať pozor a podobne.

Dnešné firmy na rekonštrukciu bytov vám vypracujú cenovú ponuku, pripravia 3D návrh častí bytu, ktoré si určíte a dohliadnu na hladký priebeh prác. Firma vám pomôže s výberom materiálov pre váš byt, aby spĺňal estetické aj praktické požiadavky s ohľadom na najvyššiu možnú kvalitu za stanovenú cenu.

Okrem rekonštrukcie ponúkajú aj obnovu interiéru na kľúč, kompletný servis služieb, ako sú všetky inštalačné práce, elektrikárske práce, montáž sadrokartónu, montáž obkladov aj dlažieb, sanitárnej keramiky, elektrospotrebičov, nábytku či kuchynskej linky. Realizujú nielen bytové rekonštrukcie ale aj obnovy verejných komeršných priestorov, takže pokiaľ narazíte na profesionálov, môžete si byť istý, že váš byt je v dobrých rukách.

Treba si dohodnúť obhliadku vášho bytu, kde sa určí, čo bude nevyhnuté zaobstarať a zabezpečiť ešte pred samotným začatím rekonštrukcie. Pripraví sa predbežná cenová kalkulácia. Staré umakartové jadrá v panelových domoch už dávno prestali vyhovovať.

Zvyšujú sa požiadavky na súčasnú kvalitu bývania. Pôvodné bytové jadrá boli určené iba na nutnú očistu tela. V súčasnej dobe je kúpeľňa miestom relaxácie ako aj hygieny. Rekonštrukciu je možné vykonávať ako v murovaných bytoch (domoch) tak aj v panelových bytoch. Rozsah prác je defakto rovnaký. Rozdiely sú len v odlišných technologických postupoch pri vykonávaní jednotlivých prác, ktoré sú dané inou stavebnou skladbou konštrukcií podláh, stien a stropov v murovaných a panelových domoch. Pri rekonštrukcii či prestavbe panelového bytu nás čaká veľká rada práce.

Tu je malé zhrnutie činností najčastejšie vykonávaných počas rekonštrukcie. Čo sa stavebných prác týka, budeme musieť vybúrať panelové, siporexové alebo montované priečky, vrátane zárubní a dverí podľa požadovanej dispozície.

Vyrezanie otvoru v nosnom paneli diamantovou technikou podľa požadovanej dispozície. Pokiaľ máte staré okná, treba ich vybúrať, aby mohli byť nahradené novými – plastovými. Vymurovanie nových priečok, osadenie hovových zárubní aj vrátane štandardných dverí. Príprava otvorov pre osadenie obložkových zárubní vrátane interiérových dverí, osadenie a začistenie plastových okien a vonkajších a vnútorných parapiet.

Montáž sadrokartónových podhľadov, odstránenie dlažby, PVC, položenie dlažby aj vrátanie soklíkov, položenie modernej plávajúcej podlahy, PVC alebo korku, brúsenie a lakovanie parkiet, odstránenie tapiet, škrabanie, stierkovanie, maľba stien a stropov, namaľovanie existujúcich zárubní, radiátorov, stúpačiek a drevených okien.

Na rad prichádzajú aj sieťové inštalačné rozvody, ktoré zahŕňajú nové rozvody vody a kanalizácie, výmenu existujúcich radiátorov kúrenia vrátane ventilov, kompletnú montáž elektroinštalácie, dodávku a montáž nového bytového rozvádzača, elektrickú prípojku a rozvádzače merania, slaboprúdové rozvody – internet, televízia a satelit, počítačová sieť alebo audio. V rámcie rekonštrukcie panelového bytu sa bežne vykonávajú aj rekonštrukcie bytového jadra alebo už vymurovanej kúpeľne a WC, často aj výmena kuchynskej linky. Súčasťou dodávky sú aj revízne správy a protokoly súvisiace s rekonštrukciou a potrebné ku kolaudácii.

Doba rekonštrukcie bytu sa spravidla pohybuje v rozmedzí 3 – 6 týždňov. Je to však veľmi individuálne, rovnako ako každý jeden byt. Všetko závisí od veľkosti bytu a rozsahu rekonštrukcie, ale tiež aj finančného obmedzenia, ktoré občas môže rekonštrukciu predĺžiť, alebo naopak urýchliť.

Kniha:

bb

Zdroj:

b

Podobné výsledky:

bbb